Blue Jewel's Duitse Doggen

Get Adobe Flash player

Week 4

merle2

merle2a

Reu/Male Keep in Touch (beschikbaar/available)

bar

pants

pants2

pants2

pants3

Reu/Male Keep off my Pants (verkocht/sold)

bar

 

plaat1

 

Reu/Male Keep on Talking (verkocht/sold)

 bar

reuharl1

harlreu

Reu/Male Keep it Simple (verkocht/sold)

bar

teef1

teef1a

Teef/Female Keep Loving You (verkocht/sold)

bar

teef2

teef2a

teef2b

teef2c

Teef/Female Keep on Smiling (verkocht/sold)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

bar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bar

 

 

 

 

 

 

bar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

draaisterdraaisterdraaister